حسین منزوی شاعر، نویسنده
آثار موجود در ویترین
مجموعه اشعار حسین منزوی

مجموعه اشعار حسین منزوی

نگاه ۹۵۰,۰۰۰ ریال
گزیده اشعار حسین منزوی

گزیده اشعار حسین منزوی

نگاه ۱۵۰,۰۰۰ ریال
اما تو را ای عاشق انسان کسی نشناخت

اما تو را ای عاشق انسان کسی نشناخت

نیماژ ۵۹۰,۰۰۰ ریال
دومان

دومان

فصل پنجم ۱۵۰,۰۰۰ ریال
رویدادهای حضور یافته
«شوریدگی در غزل» بررسی جایگاه حسین منزوی درغزل معاصر

«شوریدگی در غزل» بررسی جایگاه حسین منزوی درغزل معاصر

از ۱۳۹۶/۶/۳۰ تا ۱۳۹۶/۶/۳۰
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین