محمدرضا طاهری شاعر، نویسنده
آثار موجود در ویترین
صحیح خوانی متون کهن

صحیح خوانی متون کهن

فصل پنجم ۳۹۰,۰۰۰ ریال
سرفه های گرامافون

سرفه های گرامافون

فصل پنجم ۵۰,۰۰۰ ریال
لوطی کُشی

لوطی کُشی

فصل پنجم ۸۰,۰۰۰ ریال
رویدادهای حضور یافته
این نویسنده در هیچ رویدادی شرکت نکرده است
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین