مهدی فرجی شاعر، نویسنده
آثار موجود در ویترین
آن روزها گفتم

آن روزها گفتم

نیماژ ۹۰,۰۰۰ ریال
افروختن و سوختن و جامه دریدن

افروختن و سوختن و جامه دریدن

نیماژ ۲۵۰,۰۰۰ ریال
رویدادهای حضور یافته
این نویسنده در هیچ رویدادی شرکت نکرده است
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین