مهدی ایوبی شاعر، نویسنده
آثار موجود در ویترین
تیمارستان

تیمارستان

فصل پنجم ۱۳۰,۰۰۰ ریال
روزنامه‌نگار

روزنامه‌نگار

فصل پنجم ۱۰۰,۰۰۰ ریال
رویدادهای حضور یافته
این نویسنده در هیچ رویدادی شرکت نکرده است
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین