مرضیه فرمانی شاعر، نویسنده
آثار موجود در ویترین
ماه در مه

ماه در مه

سوره مهر ۱۵۰,۰۰۰ ریال
ناشناسنامه

ناشناسنامه

هزاره ققنوس ۷۶,۰۰۰ ریال
فروپاشی

فروپاشی

شانی ۸۳,۰۰۰ ریال
رویدادهای حضور یافته
این نویسنده در هیچ رویدادی شرکت نکرده است
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین