مریم جعفری آذرمانی شاعر، نویسنده
آثار موجود در ویترین
تو رها باش و دوست داشته باش

تو رها باش و دوست داشته باش

فصل پنجم ۹۰,۰۰۰ ریال
تشریح

تشریح

فصل پنجم ۹۰,۰۰۰ ریال
دایره

دایره

فصل پنجم ۷۰,۰۰۰ ریال
نواحی

نواحی

فصل پنجم ۱۰۰,۰۰۰ ریال
بایسته های پژوهش در شعر معاصر

بایسته های پژوهش در شعر معاصر

فصل پنجم ۷۰,۰۰۰ ریال
ضربان

ضربان

فصل پنجم ۸۰,۰۰۰ ریال
معنای دیگر

معنای دیگر

فصل پنجم ۱۰۰,۰۰۰ ریال
رویدادهای حضور یافته
یک ماه، یک کتاب

یک ماه، یک کتاب

از ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ تا ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین