مریم جعفری آذرمانی شاعر، نویسنده
آثار موجود در ویترین
دایره

دایره

فصل پنجم ۷۰,۰۰۰ ریال
بایسته های پژوهش در شعر معاصر

بایسته های پژوهش در شعر معاصر

فصل پنجم ۷۰,۰۰۰ ریال
ضربان

ضربان

فصل پنجم ۸۰,۰۰۰ ریال
معنای دیگر

معنای دیگر

فصل پنجم ۱۰۰,۰۰۰ ریال
رویدادهای حضور یافته
یک ماه، یک کتاب

یک ماه، یک کتاب

از ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ تا ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین