شب های شعر باغ کتاب تبریز

شب های شعر باغ کتاب تبریز

از ۱۳۹۷/۵/۱۵ تا ۱۳۹۷/۵/۱۵
نشست‌های عصرانه با نویسندگان

نشست‌های عصرانه با نویسندگان

از ۱۳۹۷/۸/۲۷ تا ۱۳۹۷/۸/۳۰
نشست نقد و بررسی رمان «ملت عشق»

نشست نقد و بررسی رمان «ملت عشق»

از ۱۳۹۷/۹/۹ تا ۱۳۹۷/۹/۹
معرفی و گفت‌وگو درباره شماره اول نشریه «بان»

معرفی و گفت‌وگو درباره شماره اول نشریه «بان»

از ۱۳۹۷/۹/۱۰ تا ۱۳۹۷/۹/۱۰
نمایشنامه خوانی زبان انگلیسی «خدای کشتار»

نمایشنامه خوانی زبان انگلیسی «خدای کشتار»

از ۱۳۹۷/۹/۱۵ تا ۱۳۹۷/۹/۱۶
معرفی و امضای کتاب نمایشنامه به زبان فارسی و انگلیسی گل ناز و گل‌یار

معرفی و امضای کتاب نمایشنامه به زبان فارسی و انگلیسی گل ناز و گل‌یار

از ۱۳۹۷/۹/۲۲ تا ۱۳۹۷/۹/۲۲
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین