دیدار و گفتگو با میرجلال‎الدین کزازی

دیدار و گفتگو با میرجلال‎الدین کزازی

از ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ تا ۱۳۹۵/۱۱/۱۴
شب استاد سید جلال الدین اشتیانی

شب استاد سید جلال الدین اشتیانی

از ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ تا ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
شب ره نودر زریاب

شب ره نودر زریاب

از ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ تا ۱۳۹۵/۱۱/۲۰
دیدار و گفتگو با روح الامین امینی

دیدار و گفتگو با روح الامین امینی

از ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ تا ۱۳۹۵/۱۱/۲۱
شب آگاتا کریستی

شب آگاتا کریستی

از ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ تا ۱۳۹۵/۱۱/۲۶
دیدار و گفتگو با ویلم فلور

دیدار و گفتگو با ویلم فلور

از ۱۳۹۵/۱۱/۲۸ تا ۱۳۹۵/۱۱/۲۸
شب خسرو حکیم رابط

شب خسرو حکیم رابط

از ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ تا ۱۳۹۵/۱۲/۱۰
شب طنز

شب طنز

از ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ تا ۱۳۹۵/۱۲/۱۶
شب دکتر مسلم بهادری

شب دکتر مسلم بهادری

از ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ تا ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
شب دکتر انور خامه ای

شب دکتر انور خامه ای

از ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ تا ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
دیدار و گفتگو با دکتر محمد رضا باطنی

دیدار و گفتگو با دکتر محمد رضا باطنی

از ۱۳۹۶/۱/۲۴ تا ۱۳۹۶/۱/۲۴
شب دکتر توفیق سبحانی

شب دکتر توفیق سبحانی

از ۱۳۹۶/۱/۲۳ تا ۱۳۹۶/۱/۲۳
شب گل و گیاه در هزار سال شعر فارسی

شب گل و گیاه در هزار سال شعر فارسی

از ۱۳۹۶/۲/۳ تا ۱۳۹۶/۲/۳
شب فرهنگ اعلام و اصطلاحات دانشنامه دانش گستر

شب فرهنگ اعلام و اصطلاحات دانشنامه دانش گستر

از ۱۳۹۶/۲/۱۱ تا ۱۳۹۶/۲/۱۱
دیدار و گفتگو با رعنا کاظمی مهرابادی

دیدار و گفتگو با رعنا کاظمی مهرابادی

از ۱۳۹۶/۲/۱۴ تا ۱۳۹۶/۲/۱۴
شب نویسندگان معاصر آلمانی زبان

شب نویسندگان معاصر آلمانی زبان

از ۱۳۹۶/۲/۱۷ تا ۱۳۹۶/۲/۱۷
دیدار و گفتگو با دکتر نیر طهوری

دیدار و گفتگو با دکتر نیر طهوری

از ۱۳۹۶/۲/۲۱ تا ۱۳۹۶/۲/۲۱
شب سعید نفیسی

شب سعید نفیسی

از ۱۳۹۶/۲/۲۷ تا ۱۳۹۶/۲/۲۷
شب دکتر نوش آفرین انصاری

شب دکتر نوش آفرین انصاری

از ۱۳۹۶/۳/۹ تا ۱۳۹۶/۳/۹
دیدار و گفتگو با دکتر محمد سرور مولایی

دیدار و گفتگو با دکتر محمد سرور مولایی

از ۱۳۹۶/۳/۱۱ تا ۱۳۹۶/۳/۱۱
شب ترجمه های فارسی نهج البلاغه

شب ترجمه های فارسی نهج البلاغه

از ۱۳۹۶/۳/۲۳ تا ۱۳۹۶/۳/۲۳
شب ایران و چین

شب ایران و چین

از ۱۳۹۶/۵/۱۹ تا ۱۳۹۶/۵/۱۹
شب مه لقا ملاح

شب مه لقا ملاح

از ۱۳۹۶/۶/۲۲ تا ۱۳۹۶/۶/۲۲
دیدار و گفتگو با مسعود مهرابی

دیدار و گفتگو با مسعود مهرابی

از ۱۳۹۶/۶/۲۳ تا ۱۳۹۶/۶/۲۳
شب مولوی پژوهان

شب مولوی پژوهان

از ۱۳۹۶/۷/۱ تا ۱۳۹۶/۷/۱
شب شاعران ایران و ترکیه

شب شاعران ایران و ترکیه

از ۱۳۹۶/۸/۳ تا ۱۳۹۶/۸/۳
دیدار و گفتگو با الیاس علوی

دیدار و گفتگو با الیاس علوی

از ۱۳۹۶/۸/۱۱ تا ۱۳۹۶/۸/۱۱
شب سالگرد خاموشی علیقلی ضیایی

شب سالگرد خاموشی علیقلی ضیایی

از ۱۳۹۶/۸/۱۶ تا ۱۳۹۶/۸/۱۶
مراسم اعلام برگزیده سومین جایزه شعر شاملو

مراسم اعلام برگزیده سومین جایزه شعر شاملو

از ۱۳۹۶/۹/۲۱ تا ۱۳۹۶/۹/۲۱
شب عکاسی و نگاه بومی

شب عکاسی و نگاه بومی

از ۱۳۹۶/۱۰/۲ تا ۱۳۹۶/۱۰/۲
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین