شب تمدن و فرهنگ اورارتویی

شب تمدن و فرهنگ اورارتویی

از ۱۳۹۷/۶/۱۹ تا ۱۳۹۷/۶/۱۹
شب توچال

شب توچال

از ۱۳۹۷/۷/۲ تا ۱۳۹۷/۷/۲
شب مجله کرگدن

شب مجله کرگدن

از ۱۳۹۷/۷/۱۴ تا ۱۳۹۷/۷/۱۴
شب  ابوالقاسم لاهوتی

شب ابوالقاسم لاهوتی

از ۱۳۹۷/۷/۱۶ تا ۱۳۹۷/۷/۱۶
بزرگداشت روز تهران

بزرگداشت روز تهران

از ۱۳۹۷/۷/۱۷ تا ۱۳۹۷/۷/۱۷
شب خیابان مولوی

شب خیابان مولوی

از ۱۳۹۷/۷/۱۹ تا ۱۳۹۷/۷/۱۹
"در سایه سرو سهی"

"در سایه سرو سهی"

از ۱۳۹۷/۶/۱۹ تا ۱۳۹۷/۶/۱۹
شب محمد حسن ملک مدنی

شب محمد حسن ملک مدنی

از ۱۳۹۷/۷/۲۲ تا ۱۳۹۷/۷/۲۲
در جست و جوی وقت گم گشته شعر

در جست و جوی وقت گم گشته شعر

از ۱۳۹۷/۷/۲۴ تا ۱۳۹۷/۷/۲۴
نشست تداوم اندیشه های سیاسی ایرانشهری

نشست تداوم اندیشه های سیاسی ایرانشهری

از ۱۳۹۷/۸/۳ تا ۱۳۹۷/۸/۳
آیین نکوداشت استاد فرزانه پروفسور عباس بخشنده نصرت

آیین نکوداشت استاد فرزانه پروفسور عباس بخشنده نصرت

از ۱۳۹۷/۸/۲۹ تا ۱۳۹۷/۸/۲۹
نکوداشت دکتر حمزه گنجی

نکوداشت دکتر حمزه گنجی

از ۱۳۹۷/۹/۱۱ تا ۱۳۹۷/۹/۱۱
عصر علوم انسانی، در صحبت استاد احمد نقیب زاده

عصر علوم انسانی، در صحبت استاد احمد نقیب زاده

از ۱۳۹۷/۸/۳۰ تا ۱۳۹۷/۸/۳۰
بحث و بررسی کتاب کودتاهای ایران

بحث و بررسی کتاب کودتاهای ایران

از ۱۳۹۷/۹/۶ تا ۱۳۹۷/۹/۶
شب حمید مصدق

شب حمید مصدق

از ۱۳۹۷/۹/۵ تا ۱۳۹۷/۹/۵
شب سرهنگ جلیل بزرگمهر

شب سرهنگ جلیل بزرگمهر

از ۱۳۹۷/۹/۲۰ تا ۱۳۹۷/۹/۲۰
شب موسسه مادران امروز (مام)

شب موسسه مادران امروز (مام)

از ۱۳۹۷/۹/۲۱ تا ۱۳۹۷/۹/۲۱
نشست بازخوانی و بررسی رمان" مرد صد ساله ای که از پنجره فرار کرد و ناپدید شد"

نشست بازخوانی و بررسی رمان" مرد صد ساله ای که از پنجره فرار کرد و ناپدید شد"

از ۱۳۹۷/۹/۲۲ تا ۱۳۹۷/۹/۲۲
نقد و بررسی کتاب چرا ملت ها شکست می خورند؟

نقد و بررسی کتاب چرا ملت ها شکست می خورند؟

از ۱۳۹۷/۹/۲۲ تا ۱۳۹۷/۹/۲۲
عصر علوم انسانی، در صحبت استاد داود هرمیداس باوند

عصر علوم انسانی، در صحبت استاد داود هرمیداس باوند

از ۱۳۹۷/۱۰/۵ تا ۱۳۹۷/۱۰/۵
آیین نکوداشت مفاخر علم جغرافیا استاد عباس سعیدی

آیین نکوداشت مفاخر علم جغرافیا استاد عباس سعیدی

از ۱۳۹۷/۹/۲۶ تا ۱۳۹۷/۹/۲۶
شب شیون فومنی

شب شیون فومنی

از ۱۳۹۷/۱۰/۴ تا ۱۳۹۷/۱۰/۴
مولیر به زبان فارسی

مولیر به زبان فارسی

از ۱۳۹۷/۱۰/۳ تا ۱۳۹۷/۱۰/۳
شب دکتر رضا نیلی‌پور

شب دکتر رضا نیلی‌پور

از ۱۳۹۷/۱۰/۸ تا ۱۳۹۷/۱۰/۸
شب زنده یاد مجتبی کاشانی

شب زنده یاد مجتبی کاشانی

از ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ تا ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
هم خوانی کتاب برای تهران

هم خوانی کتاب برای تهران

از ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ تا ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
نشست داستان خوانی

نشست داستان خوانی

از ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ تا ۱۳۹۷/۱۰/۱۳
شب گاتاها

شب گاتاها

از ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ تا ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
شب ابن بابویه

شب ابن بابویه

از ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ تا ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
شب شاعران، نویسندگان و مترجمان ایرانی ارمنی

شب شاعران، نویسندگان و مترجمان ایرانی ارمنی

از ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ تا ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
شب غسان کنفانی

شب غسان کنفانی

از ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ تا ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
شب مسعود جعفری جوزانی

شب مسعود جعفری جوزانی

از ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ تا ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
شب میدان بهارستان

شب میدان بهارستان

از ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ تا ۱۳۹۷/۱۰/۲۲
شب شاعران،نویسندگان و مترجمان ایرانی و ارمنی

شب شاعران،نویسندگان و مترجمان ایرانی و ارمنی

از ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ تا ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
شب شعر " کوچه "

شب شعر " کوچه "

از ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ تا ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شب کاخ گلستان

شب کاخ گلستان

از ۱۳۹۷/۱۱/۲ تا ۱۳۹۷/۱۱/۲
شب محمد درویش

شب محمد درویش

از ۱۳۹۷/۱۱/۳ تا ۱۳۹۷/۱۱/۳
اکران و پنل تحلیل فیلم پل خواب

اکران و پنل تحلیل فیلم پل خواب

از ۱۳۹۷/۱۱/۴ تا ۱۳۹۷/۱۱/۴
بررسی اشعار ملل

بررسی اشعار ملل

از ۱۳۹۷/۱۱/۴ تا ۱۳۹۷/۱۱/۴
شب رونمایی از کتاب: "حق و سو استفاده از آن"

شب رونمایی از کتاب: "حق و سو استفاده از آن"

از ۱۳۹۷/۱۱/۸ تا ۱۳۹۷/۱۱/۸
آیین نکوداشت اندیشمند فرزانه، استاد سید عبدالعلی قوام

آیین نکوداشت اندیشمند فرزانه، استاد سید عبدالعلی قوام

از ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ تا ۱۳۹۷/۱۱/۲۹
سلسله نشستهای بازخوانی تاریخ ایران

سلسله نشستهای بازخوانی تاریخ ایران

از ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ تا ۱۳۹۷/۱۱/۲۹
نشست بازخوانی و بررسی رمان " راز آن اتاق" اثر یوناس کاراسون

نشست بازخوانی و بررسی رمان " راز آن اتاق" اثر یوناس کاراسون

از ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ تا ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
همایش ملی آئین، صلح و تنوع فرهنگی

همایش ملی آئین، صلح و تنوع فرهنگی

از ۱۳۹۷/۱۲/۸ تا ۱۳۹۷/۱۲/۸
جشن اسفندگان

جشن اسفندگان

از ۱۳۹۷/۱۲/۲ تا ۱۳۹۷/۱۲/۲
شب شاعرانگی داریوش شایگان

شب شاعرانگی داریوش شایگان

از ۱۳۹۷/۱۲/۵ تا ۱۳۹۷/۱۲/۵
نشست های شاهنامه خوانی

نشست های شاهنامه خوانی

از ۱۳۹۷/۱۲/۵ تا ۱۳۹۸/۳/۲۶
آیین سپاس سیمون آیوازیان

آیین سپاس سیمون آیوازیان

از ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ تا ۱۳۹۷/۱۲/۱۶
نقد و بررسی کتاب نبرد قدرت در ایران

نقد و بررسی کتاب نبرد قدرت در ایران

از ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ تا ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
نشست نقد و بررسی کتاب گذار به دموکراسی با شبه اقتدار گرایی

نشست نقد و بررسی کتاب گذار به دموکراسی با شبه اقتدار گرایی

از ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ تا ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
رونمایی از کتاب «شگرف و شگفت»

رونمایی از کتاب «شگرف و شگفت»

از ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ تا ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
سلسله نشستهای بازخوانی تاریخ ایران

سلسله نشستهای بازخوانی تاریخ ایران

از ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ تا ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
شب نوروز گفتمان صلح

شب نوروز گفتمان صلح

از ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ تا ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین