لیلا شادمان (مینا) شاعر، نویسنده
آثار موجود در ویترین
نبضم مربع می شود با گام هایت

نبضم مربع می شود با گام هایت

شانی ۱۵۰,۰۰۰ ریال
موزه ها جای نسخه ی اصل است

موزه ها جای نسخه ی اصل است

شانی ۱۵۰,۰۰۰ ریال
بیشتر از این بدانی برگ ریزان می شوی

بیشتر از این بدانی برگ ریزان می شوی

شانی ۱۵۰,۰۰۰ ریال
رویدادهای حضور یافته
این نویسنده در هیچ رویدادی شرکت نکرده است
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین