لیلا کردبچه شاعر، نویسنده
آثار موجود در ویترین
آواز کرگدن

آواز کرگدن

نیماژ ۱۰,۰۰۰ ریال
نت‌های سپید

نت‌های سپید

فصل پنجم ۱۰۰,۰۰۰ ریال
کلماتی که قلبشان از مشتشان بزرگتر است

کلماتی که قلبشان از مشتشان بزرگتر است

فصل پنجم ۷۰,۰۰۰ ریال
غمزیستی

غمزیستی

فصل پنجم ۸۰,۰۰۰ ریال
ساختار نحوی زبان شعر امروز

ساختار نحوی زبان شعر امروز

فصل پنجم ۱۰۰,۰۰۰ ریال
ساختار نحوی زبان شعر امروز

ساختار نحوی زبان شعر امروز

فصل پنجم ۱۰۰,۰۰۰ ریال
چرا که نبودی

چرا که نبودی

فصل پنجم ۸۰,۰۰۰ ریال
حرفی بزرگتر از دهان

حرفی بزرگتر از دهان

فصل پنجم ۸۰,۰۰۰ ریال
کلاغمرگی

کلاغمرگی

فصل پنجم ۹۰,۰۰۰ ریال
صدایم را از پرنده‌های مرده پس بگیر

صدایم را از پرنده‌های مرده پس بگیر

فصل پنجم ۷۰,۰۰۰ ریال
رویدادهای حضور یافته
این نویسنده در هیچ رویدادی شرکت نکرده است
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین