جواد منفرد شاعر، نویسنده
آثار موجود در ویترین
بی وزنی

بی وزنی

شانی ۱۳۰,۰۰۰ ریال
منظره ها با تو عکس می گیرند

منظره ها با تو عکس می گیرند

شانی ۱۴۰,۰۰۰ ریال
جاذبه

جاذبه

شانی ۱۴۰,۰۰۰ ریال
رویدادهای حضور یافته
این نویسنده در هیچ رویدادی شرکت نکرده است
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین