حمیدرضا برقعی شاعر، نویسنده
آثار موجود در ویترین
پنجره

پنجره

فصل پنجم ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
طوفان واژه ها

طوفان واژه ها

فصل پنجم ۱۵۰,۰۰۰ ریال
تحیر

تحیر

فصل پنجم ۱۴۰,۰۰۰ ریال
یحیی

یحیی

فصل پنجم ۲۰۰,۰۰۰ ریال
رویدادهای حضور یافته
این نویسنده در هیچ رویدادی شرکت نکرده است
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین