حامد عسکری شاعر، نویسنده
آثار موجود در ویترین
پریدخت

پریدخت

مهرستان ۲۵۰,۰۰۰ ریال
خال سیاه عربی

خال سیاه عربی

امیرکبیر ۳۵۰,۰۰۰ ریال
خانمی که شماباشید

خانمی که شماباشید

شانی ۱۴۰,۰۰۰ ریال
پری شب

پری شب

شانی ۱۰۳,۰۰۰ ریال
رویدادهای حضور یافته
این نویسنده در هیچ رویدادی شرکت نکرده است
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین