حامد عسکری شاعر، نویسنده
آثار موجود در ویترین
سرمه ای

سرمه ای

نیماژ ۱۰۰,۰۰۰ ریال
پری شب

پری شب

شانی ۱۰۳,۰۰۰ ریال
رویدادهای حضور یافته
این نویسنده در هیچ رویدادی شرکت نکرده است
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین