گلی ترقی شاعر، نویسنده
آثار موجود در ویترین
بزرگ بانوی هستی

بزرگ بانوی هستی

نیلوفر ۸۰,۰۰۰ ریال
فرصت دوباره

فرصت دوباره

نیلوفر ۱۸۰,۰۰۰ ریال
دو دنیا

دو دنیا

نیلوفر ۲۰,۰۰۰ ریال
۱۲ داستان

۱۲ داستان

نیلوفر ۳۸۵,۰۰۰ ریال
اتفاق (گلی ترقی)

اتفاق (گلی ترقی)

نیلوفر ۲۶۰,۰۰۰ ریال
خاطره های پراکنده

خاطره های پراکنده

نیلوفر ۳۶۰,۰۰۰ ریال
جایی دیگر

جایی دیگر

نیلوفر ۳۸۵,۰۰۰ ریال
بازگشت

بازگشت

نیلوفر ۱۷۵,۰۰۰ ریال
رویدادهای حضور یافته
این نویسنده در هیچ رویدادی شرکت نکرده است
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین