قاسم صنعوی شاعر، نویسنده
آثار موجود در ویترین
مارینا

مارینا

نیماژ ۳۹۰,۰۰۰ ریال
با شاعران برزیل

با شاعران برزیل

فصل پنجم ۲۰۰,۰۰۰ ریال
رویدادهای حضور یافته
این نویسنده در هیچ رویدادی شرکت نکرده است
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین