یک ماه، یک کتاب

رویداد روزانه - سه شنبه
  • حوزه هنری ؛ تقاطع خیابان حافظ و خیابان سمیه
  • از ۱۳۹۶/۷/۲۵ تا ۱۳۹۶/۷/۲۵
  • از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸:۳۰

نهمین جلسه نقد و بررسى كتاب هاى شعر زنان؛

با مرور آثار و فعاليت هاى ادبى خانم کبری موسوی قهفرخی.
با نگاهی به کتاب‌های شبدرچهارپر و اقلیماه

با حضور ابراهیم اسماعیلی اراضی، فریبا یوسفی و انسیه موسویان

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین