دوشنبه های نگارستان

رویداد هفتگی - دوشنبه
  • تهران گیشا خیابان نصر خیابان پیروزی بوستان گفتگو نگارستان شهر
  • از ۱۳۹۷/۹/۱۹ تا ۱۳۹۷/۹/۱۹
  • از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰

با حضور استاد محمد علی بهمنی

با اجرای سمانه نائینی
امیر مرزبان

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین