مرتضی امیری اسفندقه شاعر، نویسنده
آثار موجود در ویترین
ولی دوشنبه آه

ولی دوشنبه آه

شهرستان ادب ۳۵,۰۰۰ ریال
دهلی ستاره بود

دهلی ستاره بود

شهرستان ادب ۳۵,۰۰۰ ریال
دارم خجالت میکشم از اینکه انسانم

دارم خجالت میکشم از اینکه انسانم

شهرستان ادب ۵۵,۰۰۰ ریال
رویدادهای حضور یافته
این نویسنده در هیچ رویدادی شرکت نکرده است
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین