چیستا یثربی شاعر، نویسنده
آثار موجود در ویترین
وقتی تو نباشی چرا دو صندلی

وقتی تو نباشی چرا دو صندلی

فصل پنجم ۱۲۰,۰۰۰ ریال
رویدادهای حضور یافته
این نویسنده در هیچ رویدادی شرکت نکرده است
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین