هملت
هملت

هملت

نشر نگاه
قیمت: ۵۲۵,۰۰۰ ریال

در این کتاب افزون بر ترجمه‌ی متن نمایش، گفتارهای زیر را نیز می‌خوانیم:

اهمیت هملت در این روزگار
هملت و دوران الیزابت
تراژدی انتقام
زبان این نمایش
تحلیل شخصیت‌های نمایش
چند نقد ادبی از هملت، نوشته‌ی:
اندروسسیل بردلی، ارنست جونز، تی اس الیوت و ویلسن تادی.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین