قمار نوشتن
قمار نوشتن

قمار نوشتن

نشر نگاه
قیمت: ۴۸۰,۰۰۰ ریال

«قمار نوشتن» کتابی است که در آن مولف با عده ای از بزرگان ادبیات معاصر جهان در باب نوشتن به گفت وگو نشسته است، شامل امیل چوران، خولیو کورتاثار، براین گایسن، اوژن یونسکو، کارلوس فوئنتس، میلان کوندرا، ناتالی ساروت، ژان کلود کریر و ادموند ژابس.
گفتگوها در این اثر از گونه‌ای دیگر است. مؤلف در پرده برداشتن از زوایای پنهان سفر درونی این نویسندگان و مخاطراتی که در راه رسیدن به نوشتاری اصیل پیش رو داشته‌اند توفیق یافته است.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین