قرص بی خواب
قرص بی خواب

قرص بی خواب

نشر فصل پنجم
قیمت: ۴۵۰,۰۰۰ ریال

مؤلف: امیررضا زند

گذشته ها اینجان اما حیف
آینده ی قشنگمون گم شد
موهاتو ریختی روی پیشیونیت
که ماه توی آسمون گم شد

منتظرم تو ای شب کوتاه
از چشم و ابروهاش برگردی
ای قرص بی خواب سفر کرده
حالم خرابه کاش برگردی

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین