صفر و صد
صفر و صد

صفر و صد

نشر شالگردن
قیمت: ۳۸۰,۰۰۰ ریال

مؤلف: شادی قدیانی

ناز من هیچ نیازم به تو بسیار... بیا
ای که با شاخه گلی بوسه‌ی ما را ببری

دوستت‌دارم و در یاد مبادا نروم
دوستت‌دارم و از یاد مبادا ببری!

-برشی از شعر-
صفر و صد
شادی قدیانی

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین