دیوان فروغ فرخزاد
دیوان فروغ فرخزاد

دیوان فروغ فرخزاد

نشر فصل پنجم
قیمت: ۳۵۰,۰۰۰ ریال

«... فروغ هر قدر بزرگ‌تر می‌شد؛ آرام‌تر می‌شد. چشم‌های بزرگ او که همیشه مملو از تحیر بود، رفته رفته تغییر شکل می‌داد و از غمی گنگ و مجهول پر می‌شد. همیشه جور عجیبی نگاه می‌کرد. جوری که انگار در ماوراء این زندگی، زندگی دیگری را می‌بیند. زندگی دور و گنگ و مجهولی که در غبار غوطه می‌خورد پنهان و آشکار می‌شد.
فروغ که همیشه گویی از عطر اقاقیا مست بود، می‌گفت: من حس می‌کنم قلبم به اندازه تمام دنیاست. من به همه دنیا و مظاهر زندگی عشق می‌ورزم.
حالا سال‌هاست که این قلب مهربان، قلبی که مملو از عشق به تمام مظاهر زندگی بود، زیر خاک خفته و در حال پوسیدن است.»
پوران فرخ‌زاد

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین