دیوان سنایی غزنوی
دیوان سنایی غزنوی

دیوان سنایی غزنوی

نشر نگاه
قیمت: ۹۵۰,۰۰۰ ریال

دیوان سنایی غزنوی به اهتمام پرویز بابایی جمع آوری به قلم استاد بدیع الزمان فروزان فر نگاشته شده است. این کتاب شامل زندگی نامه و شرح زندگی سنایی هم می باشد.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین