دریا و زهر
دریا و زهر

دریا و زهر

نشر نگاه
قیمت: ۳۰۰,۰۰۰ ریال

در پشت کتای می خوانیم:
شوساکو اِندو در این داستان، در مخالفت با جنگ جهانی دوم، به کاوش در باب ماهیت اخلاق و مسائل آن می‌پردازد. دریا و زهر در اصل به زبان ژاپنی در سال ۱۹۵۸ منتشر شد و نویسندۀ آن زندگی دورنی سه شخصیت را واکاوی و تحلیل می‌کند. این سه شخصیت عبارت‌اند از: سوگورو، کارورز پزشکی‌ای که در کار خود با پارادکسی بنیادین مواجه می‌شود؛ اسیر آمریکایی، که داستان با ورود او و اتفاقاتی که برای او می‌افتد، نقطه ثقل مباحث اخلاقی است؛ و تودا، پسرِ پزشکی توانمند که با وجود عذاب وجدان شدید در برابر رفتارهای غیر اخلاقی، حالتی منفعل دارد. اِندو در سرتاسر داستان، زندگی روزمره را در بیمارستانی در دوران جنگ توصیف می‌کند که به مجروحین جنگی رسیدگی می‌کنند و وضعیت افراد را در بی‌معنایی عمیقی که به آن دچارند ترسیم می‌کند. بنابراین از نظر اِندو، بحران درجایی ریشه دوانده که نمی‌توان مرز اخلاق و غیراخلاق را به سادگی ترسیم کرد. کتاب حاضر از زبان ژاپنی به فارسی ترجمه شده است.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین