حتی پلاک خانه را
حتی پلاک خانه را

حتی پلاک خانه را

نشر فصل پنجم
قیمت: ۷۰,۰۰۰ ریال

قالب :غزل
نوع :شعر بزرگ سال
موضوع :مقاومت و دفاع
تعداد صفحه :۶۴
سال نشر :۱۳۹۱
نوبت چاپ :۶

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین