حاشیه
حاشیه

حاشیه

نشر فصل پنجم
قیمت: ۵۰۰,۰۰۰ ریال

مؤلف: میلاد کارگری

دلت خزانه عشق است پس دریغ مدارم
که از نگاه تو در حال ارتزاق بمیرم
منی که حاشیه ای بر کتاب عشق سرودم
سعادتی ست که در متن اتفاق بمیرم

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین