التیام
التیام

التیام

نشر فصل پنجم
قیمت: ۱۲۰,۰۰۰ ریال

این کتاب مجموعه غزل سمانه کهرباییان در ۸۰ صفحه است. غزلی از این مجموعه را با هم می‌خوانیم:

بزرگ باش، بزرگی که خودستایی نیست
خضوع بی‌جا جز کاسه‌ی گدایی نیست
تو آمدی که روایت کنی، روایت کن
که در جهان بتر از درد بی‌صدایی نیست
فغان برآر که فریاد خود ریاضت توست
سخن بگو که سکوت تو پارسایی نیست
سرک بکش به زوایای مخفی و تاریک
به دخمه‌ای که در آن هیچ روشنایی نیست
هزار قصه‌ی ناگفته در تو پنهان است
هنر به جز شعف داستان سرایی نیست
که عشق را نشکفته‌ست یک گل از صد گل
که وصل نقطه‌ی پایان دلربایی نیست
هنوز فرصت تغییر داستان باقی‌ست
هنوز نوبت تسلیم و بی‌نوایی نیست
چرا که هیچ گزارش گزارشی کامل
و هیچ حادثه‌ای ضربه‌ی نهایی نیست

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین