محمد علی بهمنی شاعر، نویسنده
آثار موجود در ویترین
خوب ترین حادثه می دانمت

خوب ترین حادثه می دانمت

نیماژ ۲۹۰,۰۰۰ ریال
غزل زندگی کنیم

غزل زندگی کنیم

شهرستان ادب ۱۱۰,۰۰۰ ریال
هوا دو نفره هم که باشد در من جمعیتی ست

هوا دو نفره هم که باشد در من جمعیتی ست

نیماژ ۸۰,۰۰۰ ریال
رویدادهای حضور یافته
«شوریدگی در غزل» بررسی جایگاه حسین منزوی درغزل معاصر

«شوریدگی در غزل» بررسی جایگاه حسین منزوی درغزل معاصر

از ۱۳۹۶/۶/۳۰ تا ۱۳۹۶/۶/۳۰
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین