امیرحسین پناهنده شاعر، نویسنده
آثار موجود در ویترین
چشمان تو انقلاب را رنگی کرد

چشمان تو انقلاب را رنگی کرد

ایهام ۶۰۰,۰۰۰ ریال
با قید وثیقه های مان آزادیم

با قید وثیقه های مان آزادیم

مایا ۷۰,۰۰۰ ریال
مردی که به تبعید خودش تن داده

مردی که به تبعید خودش تن داده

ایهام ۱۷۰,۰۰۰ ریال
رویدادهای حضور یافته
این نویسنده در هیچ رویدادی شرکت نکرده است
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین