عبدالجبار کاکایی شاعر، نویسنده
آثار موجود در ویترین
حال من دست خودم نیست

حال من دست خودم نیست

فصل پنجم ۷۰,۰۰۰ ریال
هرچه هستم از تو دورم

هرچه هستم از تو دورم

فصل پنجم ۱۰۰,۰۰۰ ریال
با تو اين ترانه‌ها شنيدني‌ است

با تو اين ترانه‌ها شنيدني‌ است

فصل پنجم ۱۰۰,۰۰۰ ریال
رویدادهای حضور یافته
کارگاه شعر و ترانه عبدالجبار کاکایی

کارگاه شعر و ترانه عبدالجبار کاکایی

از ۱۳۹۷/۴/۹ تا ۱۳۹۷/۴/۹
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین