امید صباغ‌نو شاعر، نویسنده
آثار موجود در ویترین
خودزنی

خودزنی

فصل پنجم ۱۰۰,۰۰۰ ریال
سیب هوس

سیب هوس

نیماژ ۲۰۰,۰۰۰ ریال
شعرنیست

شعرنیست

شانی ۹۳,۰۰۰ ریال
جنگ میان دو نفر کشته میدهد

جنگ میان دو نفر کشته میدهد

فصل پنجم ۱۰۰,۰۰۰ ریال
تا آمدن تو عشق بازی تعطیل

تا آمدن تو عشق بازی تعطیل

شانی ۹۳,۰۰۰ ریال
تن‌ها

تن‌ها

شانی ۱۰۳,۰۰۰ ریال
روایت سه تم

روایت سه تم

فصل پنجم ۸۰,۰۰۰ ریال
رویدادهای حضور یافته
این نویسنده در هیچ رویدادی شرکت نکرده است
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین