امید صباغ‌نو شاعر، نویسنده
آثار موجود در ویترین
سیب هوس

سیب هوس

نیماژ ۲۹۰,۰۰۰ ریال
شعرنیست

شعرنیست

شانی ۹۳,۰۰۰ ریال
تا آمدن تو عشق بازی تعطیل

تا آمدن تو عشق بازی تعطیل

شانی ۹۳,۰۰۰ ریال
تن‌ها

تن‌ها

شانی ۱۰۳,۰۰۰ ریال
رویدادهای حضور یافته
این نویسنده در هیچ رویدادی شرکت نکرده است
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین