نیما درویش شاعر، نویسنده
آثار موجود در ویترین
از پشیمانی بپرس

از پشیمانی بپرس

نزدیک‌تر ۲۳۰,۰۰۰ ریال
هنوز عشق ...

هنوز عشق ...

ایهام ۲۰۰,۰۰۰ ریال
طامات

طامات

نزدیک‌تر ۱۲۰,۰۰۰ ریال
اینان

اینان

فصل پنجم ۶۰,۰۰۰ ریال
رویدادهای حضور یافته
این نویسنده در هیچ رویدادی شرکت نکرده است
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین