مهدی محمدتقی شاعر، نویسنده
آثار موجود در ویترین
دو قرنیه سکوت

دو قرنیه سکوت

نزدیک‌تر ۲۷۰,۰۰۰ ریال
ایستگاه بعد: میدان آزادی

ایستگاه بعد: میدان آزادی

نزدیک‌تر ۱۳۵,۰۰۰ ریال
رویدادهای حضور یافته
این نویسنده در هیچ رویدادی شرکت نکرده است
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین