شانی . انتشارات
آثار موجود در ویترین
نغمه های عاشقانه

نغمه های عاشقانه

شانی ۱۸۰,۰۰۰ ریال
جنوبی از تبعید

جنوبی از تبعید

شانی ۱۶۰,۰۰۰ ریال
مُرکّب سبز )گزیده شعر شاعران استان گیلان(

مُرکّب سبز )گزیده شعر شاعران استان گیلان(

شانی ۲۵۰,۰۰۰ ریال
شیطونِ کی بودی تو

شیطونِ کی بودی تو

شانی ۲۰۰,۰۰۰ ریال
چه ]مده سَرم ؟

چه ]مده سَرم ؟

شانی ۱۸۰,۰۰۰ ریال
یادداشت های زیرزمینی

یادداشت های زیرزمینی

شانی ۴۰۰,۰۰۰ ریال
فانوسی بر گور

فانوسی بر گور

شانی ۱۸۰,۰۰۰ ریال
گلستان ۳ (گزیده شعر شاعران استان گلستان)

گلستان ۳ (گزیده شعر شاعران استان گلستان)

شانی ۳۰۰,۰۰۰ ریال
بوی نارنج

بوی نارنج

شانی ۱۶۰,۰۰۰ ریال
قرمزی دانه های دلم

قرمزی دانه های دلم

شانی ۱۶۰,۰۰۰ ریال
واژه های کاغذی

واژه های کاغذی

شانی ۳۵۰,۰۰۰ ریال
ِتَرَنّا

ِتَرَنّا

شانی ۱۶۰,۰۰۰ ریال
پرواز در پیله (شانی )

پرواز در پیله (شانی )

شانی ۲۰۰,۰۰۰ ریال
چالاک چشم های توام

چالاک چشم های توام

شانی ۲۰۰,۰۰۰ ریال
خیره گی

خیره گی

شانی ۱۶۰,۰۰۰ ریال
نمایش بیشتر
رویدادهای حضور یافته
این انتشارات در هیج رویدادی شرکت نکرده است
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین