شانی . انتشارات
آثار موجود در ویترین
سربسته

سربسته

شانی ۲۰۰,۰۰۰ ریال
سالاد لبخند

سالاد لبخند

شانی ۴۵۰,۰۰۰ ریال
قصاب ها گوشت شاعران در تبعید را می فروشند

قصاب ها گوشت شاعران در تبعید را می فروشند

شانی ۳۰۰,۰۰۰ ریال
سبز روشن

سبز روشن

شانی ۲۰۰,۰۰۰ ریال
سیهو(دفتر اول: عطر جا مانده)

سیهو(دفتر اول: عطر جا مانده)

شانی ۵۰۰,۰۰۰ ریال
چهل برگ

چهل برگ

شانی ۲۰۰,۰۰۰ ریال
خوشحالم از این که دوستت داشته ام

خوشحالم از این که دوستت داشته ام

شانی ۱۸۰,۰۰۰ ریال
آیه های شکوفایی

آیه های شکوفایی

شانی ۲۸۰,۰۰۰ ریال
عاشقانه های یک سیاستمدار

عاشقانه های یک سیاستمدار

شانی ۲۵۰,۰۰۰ ریال
کتانی گُلی

کتانی گُلی

شانی ۲۵۰,۰۰۰ ریال
عامه پسند  ( نشر شانی)

عامه پسند ( نشر شانی)

شانی ۴۵۰,۰۰۰ ریال
روزهای بی تقویم

روزهای بی تقویم

شانی ۱۸۰,۰۰۰ ریال
سیزده دلیل برای اینکه   (نشر شانی)

سیزده دلیل برای اینکه (نشر شانی)

شانی ۵۰۰,۰۰۰ ریال
فتوسنتزی از خاک تو

فتوسنتزی از خاک تو

شانی ۱۹۵,۰۰۰ ریال
من با درخت های جهان هم ریشه ام

من با درخت های جهان هم ریشه ام

شانی ۲۰۰,۰۰۰ ریال
نمایش بیشتر
رویدادهای حضور یافته
این انتشارات در هیج رویدادی شرکت نکرده است
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین