مرکز انتشارات
آثار موجود در ویترین
نه مقاله در جامعه شناسی تاریخی ایران، نفت و توسعه اقتصادی

نه مقاله در جامعه شناسی تاریخی ایران، نفت و توسعه اقتصادی

مرکز ۶۹۵,۰۰۰ ریال
هاویه

هاویه

مرکز ۴۳۰,۰۰۰ ریال
در باب خواندن

در باب خواندن

مرکز ۳۲۵,۰۰۰ ریال
تراژدی در هارلم

تراژدی در هارلم

مرکز ۳۵۰,۰۰۰ ریال
بابا گوریو

بابا گوریو

مرکز ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
هنر خودشناسی

هنر خودشناسی

مرکز ۲۷۰,۰۰۰ ریال
هرمتیکا

هرمتیکا

مرکز ۶۳۵,۰۰۰ ریال
ایرانیان (دوران باستان تا دوره ی معاصر)

ایرانیان (دوران باستان تا دوره ی معاصر)

مرکز ۱,۰۸۰,۰۰۰ ریال
زایش تراژدی و چند نوشته ی دیگر

زایش تراژدی و چند نوشته ی دیگر

مرکز ۵۸۵,۰۰۰ ریال
آدم ها روی پل

آدم ها روی پل

مرکز ۳۹۵,۰۰۰ ریال
کوری (نشر مرکز)

کوری (نشر مرکز)

مرکز ۷۶۵,۰۰۰ ریال
کاوشی در خصوص فهم بشری

کاوشی در خصوص فهم بشری

مرکز ۳۹۷,۰۰۰ ریال
صادق هدایت و مرگ نویسنده

صادق هدایت و مرگ نویسنده

مرکز ۴۶۵,۰۰۰ ریال
بازیگری و پرفرمنس آرت

بازیگری و پرفرمنس آرت

مرکز ۵۸۲,۰۰۰ ریال
محاکمه ی سقراط

محاکمه ی سقراط

مرکز ۳۵۶,۰۰۰ ریال
نمایش بیشتر
رویدادهای حضور یافته
این انتشارات در هیج رویدادی شرکت نکرده است
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین