مرکز انتشارات
آثار موجود در ویترین
کاوشی در خصوص فهم بشری

کاوشی در خصوص فهم بشری

مرکز ۳۹۷,۰۰۰ ریال
صادق هدایت و مرگ نویسنده

صادق هدایت و مرگ نویسنده

مرکز ۴۶۵,۰۰۰ ریال
بازیگری و پرفرمنس آرت

بازیگری و پرفرمنس آرت

مرکز ۵۸۲,۰۰۰ ریال
محاکمه ی سقراط

محاکمه ی سقراط

مرکز ۳۵۶,۰۰۰ ریال
تکرار

تکرار

مرکز ۳۱۵,۰۰۰ ریال
جامعه شناسی هنر

جامعه شناسی هنر

مرکز ۳۵۹,۰۰۰ ریال
آدمها روی پل

آدمها روی پل

مرکز ۲۷۵,۰۰۰ ریال
آتالا و رنه

آتالا و رنه

مرکز ۴۵۰,۰۰۰ ریال
هنر خوشبختی

هنر خوشبختی

مرکز ۲۱۵,۰۰۰ ریال
واقعیت رویای من است

واقعیت رویای من است

مرکز ۶۹۵,۰۰۰ ریال
دن کامیلو و شیطان

دن کامیلو و شیطان

مرکز ۴۶۵,۰۰۰ ریال
زایش تراژدی

زایش تراژدی

مرکز ۲۵۰,۰۰۰ ریال
نظریه ادبی

نظریه ادبی

مرکز ۴۶۵,۰۰۰ ریال
ایرانیان (دوران باستان تا دوره معاصر)

ایرانیان (دوران باستان تا دوره معاصر)

مرکز ۶۷۰,۰۰۰ ریال
هرمتیکا

هرمتیکا

مرکز ۴۹۵,۰۰۰ ریال
نمایش بیشتر
رویدادهای حضور یافته
این انتشارات در هیج رویدادی شرکت نکرده است
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین