کوله پشتی انتشارات
آثار موجود در ویترین
پیروز و آن‌ها

پیروز و آن‌ها

کوله پشتی ۷۰,۰۰۰ ریال
وداع در ژوئن

وداع در ژوئن

کوله پشتی ۱۰۰,۰۰۰ ریال
نهضت ترجمه آثار مولير در ايران و خاورميانه

نهضت ترجمه آثار مولير در ايران و خاورميانه

کوله پشتی ۲۲۰,۰۰۰ ریال
تاريخچهء آشنايى ايرانيان با تئاتر و ادبيات نمايشى يونان باستان و مجلس الكتر از تماشاخانهء سوفوكل

تاريخچهء آشنايى ايرانيان با تئاتر و ادبيات نمايشى يونان باستان و مجلس الكتر از تماشاخانهء سوفوكل

کوله پشتی ۲۰۰,۰۰۰ ریال
رقص گراز

رقص گراز

کوله پشتی ۱۵۰,۰۰۰ ریال
به سبکی پر، به سنگینی آه

به سبکی پر، به سنگینی آه

کوله پشتی ۱۲۰,۰۰۰ ریال
نزدیک ظهیرالدوله

نزدیک ظهیرالدوله

کوله پشتی ۱۵۰,۰۰۰ ریال
اين داستان ادامه دارد

اين داستان ادامه دارد

کوله پشتی ۱۲۰,۰۰۰ ریال
آخرین اجرای دلتنگی‌

آخرین اجرای دلتنگی‌

کوله پشتی ۱۵۰,۰۰۰ ریال
واژه‌هایی در اعماق آبی دریا

واژه‌هایی در اعماق آبی دریا

کوله پشتی ۵۰۰,۰۰۰ ریال
تولستوی و مبل بنفش

تولستوی و مبل بنفش

کوله پشتی ۴۰۰,۰۰۰ ریال
اعلان قرمز

اعلان قرمز

کوله پشتی ۵۵۰,۰۰۰ ریال
آشپزی برای پیکاسو

آشپزی برای پیکاسو

کوله پشتی ۶۲۰,۰۰۰ ریال
ژوزه مورينيو

ژوزه مورينيو

کوله پشتی ۶۵۰,۰۰۰ ریال
عاشقانه، تاریک، عمیق

عاشقانه، تاریک، عمیق

کوله پشتی ۶۵۰,۰۰۰ ریال
نمایش بیشتر
رویدادهای حضور یافته
این انتشارات در هیج رویدادی شرکت نکرده است
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین