یک ماهی از تشنگی مُرد
یک ماهی از تشنگی مُرد

یک ماهی از تشنگی مُرد

نشر نزدیک‌تر
قیمت: ۹۰,۰۰۰ ریال

این کتاب مجموعه اشعار مهدی محمدی در قالب سپید و با محتوای عاشقانه است. کتاب ۷۲ صفحه دارد و انتشارات نزدیکتر در سال ۹۶ آن را چاپ و منتشر کرده است. شعری از این کتاب را با هم می‌خوانیم:
می‌میرم
می‌میرم و این اتفاق
فقط زحمت مرده‌شورها را
ببشتر می‌کند
می‌میرم
که مرگ یک ماهی سفره‌ی هفت‌سین
دل هیچ بهاری را
داغدار نمی‌کند
می‌میرم
تنها
تنهای تنها
و از من فقط
استخوان‌هایی به جا می‌ماند
که گلوگیر زمین می‌شوند
مرگ اتفاق بدی نیست
برای کسی که در خانه‌اش
تنها با کلید خودش باز می‌شود

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین