گریه‌های مجلل
گریه‌های مجلل

گریه‌های مجلل

نشر نزدیک‌تر
قیمت: ۱۵۵,۰۰۰ ریال

از متن کتاب

تنهایی ما مدام هم‌بستر ماست
اندوه همیشه ساکن پیکر ماست
ما در دل هیچکس نخواهیم نشست
جز خاک که هم اول و هم آخر ماست

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین