گرداب عشق
گرداب عشق

گرداب عشق

نشر آثار برتر
قیمت: ۷۸,۰۰۰ ریال

مجموعه شعر کرداب عشق به تالیف آقای سیف علی نیک نام خرمی در قالب غزل و در سال ۱۳۹۴ توسط انشارات آثاربرتر و در ۱۰۰ صفحه به چاپ رسید.شعر زیر از همین مجموعه انتخاب شده است که باهم می خوانیم:
می سوزم از یادش ولی خاموشِ خاموش
هر دم به فریادش ولی خاموشِ خاموش
او را خبر از حال من هرگز نبوده ست
مُردم ز بیدادش ولی خاموشِ خاموش

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین