کیمیاگران
کیمیاگران

کیمیاگران

نشر هرمس
قیمت: ۷۷۰,۰۰۰ ریال

صنعت عجیب کیمیا از مصر قدیم برخاسته و بعد ها کسانی هم در شرق و غرب عالم بدان دست یافته اند. مسلما کیمیا وجود داشته و دارد. گذشته از طلاها و سکه ها و مدال هایی که از کیمیاگران اروپا در موزه های کشور های مختلف به جا مانده کشفیات اخیر اتمی هم جای شک و شبهه در وجود کیمیا باقی نگذاشته است و... این کتاب سرگذشت مردی است که هم اکنون در تهران زندگی می کند و بزرگترین کیمیاگر دوران است.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین