کلیدها
کلیدها

کلیدها

نشر شهرستان ادب
قیمت: ۱۸۰,۰۰۰ ریال

این کتاب مجموعه‌ای از مصاحبه‌های نزار قبانی به ترجمه انسیه‌سادات هاشمی است که انتشارات شهرستان ادب آن را در سال ۹۶ چاپ و منتشر کرده است. مصاحبه‌های این کتاب در ۲۵۴ صفحه به موضوعات مختلفی می‌پردازند. جهانِ عرب و سیاست قرن بیستم، زن و جایگاه او، شاعران بزرگ عرب، و همسرش بلقیس از جمله ده‌ها موضوعی است که استاد نزار با صراحت و غالبا با زبانی شاعرانه از آن‌ها می‌گوید.
همچنین او در این کتاب از رازها، فنون و «کلیدها»ی سرایش شعر می‌گوید و بنابراین مطالعه این کتاب، علاوه بر شناخت قبانی، می‌تواند راه‌هایی تازه پیش پای شاعران جوان بگذارد.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین