کجا می‌روی؟
کجا می‌روی؟

کجا می‌روی؟

نشر امیرکبیر
قیمت: ۶۳۰,۰۰۰ ریال

این داستان روایتگر عشقی انسان‌ساز و کم نظیر بین سرداری به نام مارکوس وینیچیوس و شاهزاده خانمی از سرزمین لیژی به نام کالیناست، و در خلال این جریان اوضاع اجتماعی و سیاسی حاکم بر روم باستان در زمان حکمرانی نرون بیان می‌گردد

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین