کابوس های خیابان پنجم
کابوس های خیابان پنجم

کابوس های خیابان پنجم

نشر مایا
قیمت: ۱۳۰,۰۰۰ ریال

مجموعه ای ۱۵ داستان کوتاه که ۷۰۰ نسخه و ۱۰۰ صفحه توسط نشر مایا چاپ شده است. بخشی از کتاب را با هم بخوانیم:
سوری سی و هفت، هشت سال داشت. لاغر و قدبلند با پوستی سفید. پوستش آنقدر سفید بود که دندان های سفیدش زرد به نظر می رسید. حس ششم خوبی داشت و فال قهوه هایی که می گرفت بی نظیر بود. مجرد بود و بعد از فوت پدر و مادرش با گربه اش در خانه بزرگ و قدیمی پدری اش زندگی می کرد. خانهای که به دلیل وسایل قدیمی و عتیقه بیشتر شبیه موزه بود.خانه ای که همیشه بوی قهوه می داد. خانه ای که در آن روی هم رفته ده تکه وسیله که نشان دهد الان در چه سال و قرنی زندگی می کنیم، پیدا نمی شد.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین