کابوس شاخه های شکسته
کابوس شاخه های شکسته

کابوس شاخه های شکسته

نشر شهرستان ادب
قیمت: ۸۰,۰۰۰ ریال

«کابوس شاخه های شکسته» یکی از زیباترین و برترین کارهایی است که در حوزه شعر عاشورایی سروده شده است

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین