ژن خوب کارآفرینی
ژن خوب کارآفرینی

ژن خوب کارآفرینی

نشر نسل نو اندیش
قیمت: ۱۹۹,۰۰۰ ریال

ژن خوب کارآفرینی ژنی غیرموروثی است؛ یعنی به صورت وراثتی از اجدادتان به شما منتقل نمی شود و کاملا اکتسابی، قابل یادگیری و قابل انتقال به دیگران است. در واقع این ژن از طریق هم نشینی، بررسی رفتار و یادگیری به ارث می رسد؛ بنابراین از این کتاب استفاده کنید. در کنار افراد موفق بنشینید و این ژن را کسب و به دیگران نیز منتقل کنید.
در بسیاری از موارد پیش می آید که افراد به سوی جو غالب جامعه حرکت می کنند و با شنیدن صدای خوش دهل از دور، کسب وکاری راه می اندازند که به تصورشان به سود خوبی خواهند رسید.
فرقی نمی کند کارتان چیست و چه هدفی را در نظر دارید. در این کتاب به صورت کلی در خصوص تمامی کسب وکار ها صحبت می کنم و تلاش دارم با ارائه مطالب عمومی، آگاهی شما را به نسبت به مسیری که پیش رو دارید افزایش دهم.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین