چگونه می‌توان داستان‌نویس شد؟
چگونه می‌توان داستان‌نویس شد؟

چگونه می‌توان داستان‌نویس شد؟

نشر سخن
قیمت: ۵۵۰,۰۰۰ ریال

کتاب «چگونه می توان داستان‌نويس شد؟»نوشته‌ی جمال ميرصادقی شامل اطلاعاتی است که به هر خواننده‌ی دوستدار داستان، شناخت و آگاهی می دهد که از خواندن داستان بيشتر بهره بگيرد. اين کتاب جنبه‌ی تخصصی ندارد.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین