چگونه در این دنیای مزخرف، انسان بمانیم؟
چگونه در این دنیای مزخرف، انسان بمانیم؟

چگونه در این دنیای مزخرف، انسان بمانیم؟

نشر کوله پشتی
قیمت: ۲۳۰,۰۰۰ ریال

اکثر ما هنگام بروز یک اختلاف نمی‌توانیم انسانیت را در فرد مقابلمان ببینیم، بلکه طرف مقابلمان به سد، غاصب یا شیئی تبدیل می‌شود که دیگر به او نیازی نداریم؛ اما چه می‌شد اگر می‌توانستیم در همین اختلافات هم انسان بمانیم -و رابطه‌مان را حفظ کنیم- حتی وسط یک اختلاف؟ چه می‌شد اگر می‌توانستیم ببینیم که طرف مقابل نیز درست مانند ما دارد تلاش می‌کند از درد و رنج جلوگیری کند و نیازهایش را برآورده کند؟ چه می‌شد اگر می‌توانستیم به سلامتی طرف مقابلمان نیز اهمیت بدهیم، بی‌آنکه به سلامتی خودمان ضربه‌ای بزنیم؟ در واقع چه می‌شد اگر می‌توانستیم ببینیم که نیازهای هر دو طرف اهمیت دارد، حتی اگر نمی‌دانستیم چگونه باید مشکلی را حل کنیم؟

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین